رویدادهای پیش رو

 • گذشته
 • ماه جاری
 • آینده

سومین همایش افق های نوین در مهندسی1 برق،کامپیوتر و مکانیک

تاریخ برگزاری همایش 1397/02/20
img
 • برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فن آوری
 • مکان برگزاری : تهران
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/20 پایان یافته
اطلاعات بیشتر

سومین همایش افق های نوین در مهندسی15 برق،کامپیوتر و مکانیک

تاریخ برگزاری همایش 1397/02/20
img
 • برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فن آوری
 • مکان برگزاری : تهران
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/20
اطلاعات بیشتر

سومین همایش افق های نوین در مهندسی15 برق،کامپیوتر و مکانیک

تاریخ برگزاری همایش 1397/02/20
img
 • برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فن آوری
 • مکان برگزاری : تهران
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/20
اطلاعات بیشتر

سومین همایش افق های نوین در مهندسی15 برق،کامپیوتر و مکانیک

تاریخ برگزاری همایش 1397/02/20
img
 • برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فن آوری
 • مکان برگزاری : تهران
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/20
اطلاعات بیشتر

سومین همایش افق های نوین در مهندسی15 برق،کامپیوتر و مکانیک

تاریخ برگزاری همایش 1397/02/20
img
 • برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فن آوری
 • مکان برگزاری : تهران
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/20
اطلاعات بیشتر

سومین همایش افق های نوین در مهندسی15 برق،کامپیوتر و مکانیک

تاریخ برگزاری همایش 1397/02/20
img
 • برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فن آوری
 • مکان برگزاری : تهران
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/20
اطلاعات بیشتر

سومین همایش افق های نوین در مهندسی15 برق،کامپیوتر و مکانیک

تاریخ برگزاری همایش 1397/02/20
img
 • برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فن آوری
 • مکان برگزاری : تهران
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/20
اطلاعات بیشتر
آرشیو رویدادها
 • سومین همایش افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

 • تاریخ برگزاری همایش : 1397/02/15 الی 1397/02/16 75 روز مانده
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/20 پایان یافته
 • مهلت ارسال مقاله : 1397/02/20
 • برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فن آوری
 • مکان برگزاری تهران
 • گروه بندی : عمران،معماری،شهرسازی
 • وضعیت : پایان یافته

آمار فعالیت ها

مفتخریم به اجراء همایش، کنفرانس و ثبت مقالات متعدد

0

icon3 همایش

0

icon2 کنفرانس

0

icon1 مقالات