• امروز مصادف است با چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
  • |
  • English
Logo

عنوان همایش در اینجا قرار میگیرد

دانشگاه تربیت مدرس

Logo
به پایگاه آزمایشی سامانه همایشات خوش آمدید.
نتایج حاصل از علوم مهندسی در پیشرفت تکنولوژی های نو و استفاده از آنها در جوامع بشری مستلزم مدیریت برفرآیند تولید، انتقال و توسعه این علوم میباشد.
نوآوری در علوم مهندسی عامل پيشرفت کشورهای توسعه يافته در همه جهات می باشد. امروزه علوم مهندسی نقش بسزایی در بهبود فرآیند زندگی مردم ايفا می کند، لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعتي براي برنامه ريزي جهت تقويت چرخه صنعت و تولیدات در زمینه های مختلف علوم مهندسی و بکارگیری یافته های جدید جهت بومی سازی و بکارگیری تکنولوژه های نوی...
بیشتر بخوانید
176 روز مانده
به پنجمین همایش دانشگاه تربیت مدرس